Vi är ett familjeföretag som under 30 års tid drivit ett hantverksföretag i byn Vettasjärvi som ligger i Gällivare kommuns nordöstra del, 80 km från tätorten.

Byn har framvuxit ur en urgammal skogssamisk kultur som kan härledas i den nedskrivna historien till 1400-1500 talet. Idag är bygden trekulturell med samiska, finska och svenska arv och traditioner. Hantverket har från att ha varit en absolut nödvändighet för överlevnad och existens vad gäller redskap för fångst, renskötsel och jordbruk förvandlats och utvecklats till att bli konsthantverk i traditionell och historisk form och material. De traditionella funktionskraven finns kvar, samtidigt som den moderna tekniken erbjuder möjlighet till utveckling av konstformen.
Vår verkstad är utrustad för maskinell bearbetning av både trä, metall och läder samtidigt som vi håller strikt på den hantverksmässiga delen av tillverkningen. Materialet till alstren hämtar vi från naturen i vår omedelbara närhet bl.a björk och säljmasur, ren och älghorn.

Läder och skinn köps från garverier i Norrbotten och norra Finland. Knivbladen tillverkas hantverksmässigt i kolstål och legerat verktygsstål.

För att vidare utveckla och bredda vår verksamhet har vi inlett samarbete med andra turisföretagare bl a Snowtrail Dogcamp i Moskojärvi med ett 60-tal draghundar.

I den samverkan erbjuder vi våra gäster arrangemang som upplevs som exotiska och spännande med bl.a renkörning och andra aktiviteter med och bland renar, där bl.a lassot är ett arbetsredskap. En hög med renhorn inbjuder var och en med känsla för det materialet att tillverka och ta med sig ett litet minne från Lappland.

Övernattning sker i träkåta, skogskoja eller i stuga, även övernattning i tältkåta kan förekomma. Bastu ingår i alla övernattningsalternativ.